برای ما مدیران زیرساختی و مرکزداده خیلی اهمیت دارد که زبان مشترک و بروزی با پیمانکاران حوزه مرکزداده داشته باشیم. و انجایی که خودمان می­خواهیم کار توسعه ای و نگهداری و یا در مواردی طراحی انجام دهیم بتونیم براساس یک سند بروز این کار را انجام دهیم نمی­خواهیم چرخ را از اول طراحی کنیم. یک نفر رفته فکرهاش رو کرده میخواهیم از ماحصل تجربه کسانی که در دنیا متخصص هستند در این حوزه و به جمع بندی رسیدن که این طراحی مطلوبی است و ما را به پارامترهای کیفی مطلوب تری می رساند و به مدیریت بهتر و سلامت محیط زیست می رساند. از این جهت برگزاری این دوره ها هم برای مدیران و کارشناسان لازم است و شاید نیاز باشد هر از گاهی این ها را دوباره بشنویم حتی ممکن است دوره را بعد از بروز شدن دوباره گذراند و حتی میتوان حرف خوب را چند بار شنید چون در کشور اشتباهانی به عرف تبدیل شده و قبل ما هم رایج شده و ادامه پیدا کرده است به خصوص در ایران. در صورتی که وقتی استاندارد را میخوانیم میبینیم خیلی چیزهایی که قبلا وجود داشته اشتباه است. خوب است که مجموعه شما با زبان تدریس درست آشنایی با روش
صحیح و استاندارد را  آموزش میدهد و انتظار میرود فردی که این دپره را گذرانده دارد که از این به بعد بر اساس استاندارد مراکزداده را ببیند و ممیزی کند و طراحی کنن و امیدواریم که همه مراکزداده این شرایط رو رعایت کنند.