شرایط و قوانین ثبت نام در دوره­ ها / سمینارهای برون سازمانی

    شرایط و قوانین ثبت نام در دوره ­ها / سمینارهای برون سازمانی (برگزاری در محل مرکز آموزشهای تخصصی متاکو)   شرایط عمومی دوره/ سمینار: 3-1-  ضبط صدای اساتید و فیلمبرداری به هر نحو ممنوع می­باشد. 3-2- چنانچه تعداد شرکت کنندگان در هر دوره آموزشی تا زمان آخرین مهلت ثبت نام به حدنصاب لازم […]