آقای محسن صابری

با توجه به وجود تحریم ها برگزاری این دوره ها در ایران بسیارموثر خواهد بود. دوره ای که برگزار گردید  استانداردی کاملا  بروز می­باشد و به تازگی منتشر شده است. در کل دوره بسیار خوبی بود. با مرکز آموزش های تخصصی متاکو آشنایی قبلی نداشتم  و از این آشنایی بسیار خوشحالم و از فضای مهیا شده بسیار سپاسگزارم.