آقای صالح

در کل دوره بسیار خوبی بود و رضایت کامل دارم. مجموع همه موارد بسیار حرفه ای بود و استاد به مبحث بسیار مسلط بودند و  کیفیت محتوای آموزشی بسیار عالی و کاربردی بود. برای بهتر شدن دوره پیشنهاد می­کنم که سند زوردتر برای شرکت کنندگان ارسال شود و پیش نیاز ها اعلام شود.