آقای امیر حیدری

خیلی خوب و تاثیرگذار بود. پس از گذراندن این دوره با دید دیگری وارد دیتاسنتر میشویم و با دقت تر نگاه میکنیم و اگر مشکل وجود داشته باشد سریع تر اقدام و اصلاح می­ کنیم.