گروه مهندسی عمران

برخی از عناوین دوره‌های آموزشی گروه مهندسی عمران

 

 

 

 • نرم­‌افزار ETABS , SAFE
 • نرم­‌افزار X-steel در سازه‌های بتنی
 • نرم­‌افزار X-steel در سازه‌های فولادی
 • نرم­‌افزار SAP  مقدماتی
 • نرم­‌افزار SAP طراحی سازه‌های صنعتی
 • نرم­‌افزار SAP طراحی سازه‌های مدفون
 • نرم­‌افزار EXCEL در طراحی المان‌های سازه ای
 • نرم­‌افزار CAD دو بعدی
 • طراحی اتصالات جوشی و پیچی
 • آشنایی با EPC و انواع قرارداد ها در طرح عمرانی و غیر عمرانی
 • جامع اجرای ساختمان­‌های فولادی و بتنی
 • نقشه خوانی
 • اصول تخریب
 • متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت ابنیه
 • امور پیمان
 •  نرم افزار REVIT
 • نرم افزار Tekla