گروه مهندسی صنایع و تحلیل سیستم‌ها

برخی از عناوین دوره‌های آموزشی گروه مهندسی صنایع و تحلیل سیستم‌ها

 

 

 • كارگاه آموزشي تهيه طرح توجيهي امكان‌سنجي (مقدماتي و تكميلي)
 • نظام آراستگي سازمان ۵S
 • بهينه كاوي (Bench Marking)
 • سنجش عملكرد براساس مدل كارت امتيازي متوازن BSC
 • ارزيابي عملكرد سازمان براساس مدل تعالي سازماني EFQM
 • تهيه طرح تجاري سازمان (BP) + روش SWOT
 • نرم افزار MINITAB
 • تحليل آماري با نرم افزار SPSS
 • برنامه‌­ريزي سيستم حمل و نقل چند وجهي
 • مديريت و كنترل پروژه­‌هاي نگهداري و تعميرات
 • تكنيك‌هاي برنامه ريزي و اجراي نگهداري و تعميرات بر پايه قابليت اطمينان RCM
 • تكنيك­‌هاي اندازه گيري اثربخشي تجهيزات OEE
 • كاربرد كامپيوتر در نگهداري و تعميرات CMMS
 • سيستم نگهداري و تعميرات فراگير TPM
 • تجزيه و تحليل مشكلات و تصميم گيري FMEA
 • شش سيگما
 • سيستم­‌هاي خطا ناپذير (POKA –YOKE)
 • كليه‌­هاي مربوط به سري استانداردهاي ISO
 • مديريت كيفيت به روش تاگوچي
 • بهبود مستمر فرآيند (CPI)
 • طرح ريزي كيفيت محصول (APQP)
 • مديريت كيفيت جامع (TQM)
 • گسترش وظيفه كيفيت (QFD)
 • كنترل كيفيت فراگير (TQC)
 • كنترل فرآيند حين توليد (SPC)
 • روش­‌هاي نمونه برداري در كنترل كيفيت
 • كنترل كيفيت آماريSQC
 • چرخه بهره‌وري
 • برنامه­‌ريزي نگهداري و تعميرات PM
 • نحوه محاسبه عمر و قابليت اطمينان عملكرد بي­نقص تجهيزات و دستگاه‌­ها
 • مديريت فرآيند
 • مديريت هزينه هاي كيفيت
 • اقتصاد مهندسي
 • مديريت كاهش ضايعات در صنايع
 • ادغام سيستم­‌هاي مديريت، محيط زيست ، ايمني و بهداشت (IMS)
 • مباحث نوين در مديريت پروژه
 • Primavera Enterprise
 • مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK
 • مديريت پروژه
 • برنامه­‌ريزي و كنترل پروژه
 • Expert Choice
 • عارضه‌­یابی سازمانی
 • MSA
 • آشنايي با فرآيند سلسله مراتبي تحليل (AHP)
 • توليد ناب
 • متعادل سازي خط توليد
 • برنامه‌­ريزي احتياجات مواد (MRP)
 • فنون و روش‌هاي كار و زمان سنجي
 • مديريت زنجيره تأمين
 • برنامه ريزي توليد
 • مديريت توليد و عمليات
 • مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني
 • مديريت و مهندسي ارزش (VE)
 • كارت امتيازي متوازن
 • ارزيابي فني و اقتصادي
 • سيستم‌­هاي اطلاعات مديريت پروژه PMIS
 • مديريت تغيير در پروژه
 • کنترل فرآیند آماری با کمک نرم افزار MINITAB
 • مديريت پروژه‌­هاي صنعتي با استفاده از نرم افزار Comfar و براساس روش UNIDO