گروه سازمان و مدیریت

برخی از عناوین دوره‌های آموزشی گروه سازمان و مدیریت

 

 • آشنايي با ويژگي­‌هاي شركت‌­هاي برتر دنيا
 • مديريت و سازماندهي شركت‌هاي هولدينگ
 • توانمندسازي مديران صنعتي قرن ۲۱ (موج سوم)
 • مديريت ناب
 • مديريت با نگرش تطبيقي
 • مدیریت درمبنای هدفMBO
 • مديريت در سازمان­‌هاي پيچيده
 • مديريت و رهبري بر مبناي ارزش‌ها
 • مديريت در سازمان­‌هاي چابك
 • مديريت بحران
 • مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
 • مديريت اقتضايي
 • مديريت دانش
 • مديريت تغيير و تحول
 • خودارزيابي براي مديران
 • تدوين استراتژي منابع انساني HR
 • آسيب‌هاي شغلي در مديريت
 • روش‌­هاي ايجاد فرهنگ مسئوليت پذيري در كاركنان
 • تكنيك­‌هاي مصاحبه استخدامي
 • كاربرد آمار و اطلاعات در تحليل تصميم‌گيري­‌ها و تصميم‌سازي استراتژيك
 • سازمان­‌هاي كلاس جهاني
 • مهارت­‌هاي زندگي شغلي
 • كاربرد روانشناختي در حل مشكلات منابع انساني
 • ارتباط موثر با استفاده از دانش تأثير كلام بر رفتار (NLP)
 • هوش هيجاني (EI-EQ) و كاربرد آن در مديريت و سازمان
 • مهارت­‌هاي رشد و دگرگوني
 • شيوه­‌هاي ايجاد انگيزه و روحيه در كاركنان
 • مديريت منابع انساني
 • تأثير رضايت كاركنان در سودآوري سازمان
 • تكنولوژي نيازسنجي، برنامه‌­ريزي و اجراي آموزش كاركنان
 • مانيتورينگ فرآيند آموزش
 • تشريح عناصر و الزامات استاندارد ANSI
 • سنجش اثربخشي آموزش
 • تبيين طرح­‌هاي تحول اداري
 • مديريت كارگزيني
 • اتوماسيون اداري و دستاوردهاي آن در سازمان
 • دبيرخانه الكترونيكي
 • ويژگي­‌ها و فوايد ايجاد سازمان­‌هاي مجازي
 • معماري سازماني
 • اصول و مباني سازماندهي
 • اصول و مباني نظارت و كنترل
 • مهندسي مداوم سازماني (CEO)
 • روش­‌هاي جذب و استخدام نيرو
 • فرآيند و فنون تصميم گيري
 • مديريت خلاقيت و نوآوري
 • سازمان و كارآفريني
 • عارضه يابي سازماني
 • ارزيابي عملكرد كاركنان و سازمان
 • مديريت خلاقيت و نوآوري
 • سازمان و كارآفريني
 • عارضه يابي سازماني
 • بهداشت رواني در محيط كار
 • مهارت‌هاي زندگي در سازمان و اجتماع
 • مديريت ميزگردهاي عالي مديريتي
 • اتاق فكر از ضرورت تا شكوفايي سازمان
 • مديريت اسناد الكترونيك
 • نظام مديريت فرآيندها
 • مهارت­‌هاي ارتباطي و رفتار سازماني
 • قانون كار و تامين اجتماعي
 • اصول بايگاني و طبقه بندي اسناد و مدارك
 • مهارت­‌هاي كاربردي مسئولين دفاتر مديران
 • مدير ياري كاربردي
 • آئين نگارش و مكاتبات اداري
 • اصول گزارش نويسي
 • اصول نگارش نامه‌هاي الكترونيكي موثر
 • حفاظت گفتار
 • طرح تكريم ارباب رجوع
 • سيستم­‌ها و روش‌هاي نوين كاربردي انبارداري و انبارگرداني
 • مهندسي انبارها
 • كارپردازي و روش­‌هاي تأمين كالا
 • جانشین پروری
 • مديريت منابع انساني برای مدیران غیر منابع انسانی
 • مديريت زمان
 • مديريت استرس
 • مديريت عمومی
 • كارگاه توسعه تيم و كارتيمي در سازمان‌ها
 • تكنيك­‌هاي حل مساله
 • انبارداري صنعتي
 • مهندسي ارزش در انبار
 • استانداردسازي مشاغل
 • اصول كنترل و كاهش ضايعات در انبار
 • برنامه ریزی احتیاجات  مواد MRP
 • طراحي نظام پيشنهادات و مشاركت منابع انساني
 • برنامه ريزي آموزشي براي سازمان
 • پروپوزال نويسي
 • حقوق شهروندی سازمانی
 • نظام مديريت ريسك (ERM)
 • سيستم­‌هاي نوين كدگذاري كالا
 • روانشناسی صنعتی
 • مهندسي فكر
 • تجزيه و تحليل شغل با روش O’NET
 • مهندسي خلاقيت بر اساس الگوي TRIZ
 • مقاله نويسي كاربردي
 • زبان بدن (body language)
 • معماري سازماني با محوريت استراتژي و فرايند گرايي
 • تفکر استراتژیک
 • تفکر سیستمی
 • مديريت نوين روابط عمومي
 • آيين دادرسي كار در هيئت­‌هاي تشخيص حل اختلاف وزارت
 • اصول و مباني تجزيه و تحليل مشاغل
 • مهارت­‌های ارائه  (Presentation skill)
 • آسيب شناسي منابع انساني و راهكارهاي بهبود
 • مديريت زنجيره تامين
 • برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
 • ارزيابي عملكرد سازماني
 • طبقه بندي مشاغل
 • ارزيابي عملكرد ۳۶۰ درجه
 • مديريت كيفيت جامع كاركنان TQM
 • تعهد سازماني یا شيفتگي سازماني
 • ارتباطات سازماني
 • كليات قانون مديريت خدمات كشوري
 • مباني رهبري استراتژيك
 • بهينه كاوي منابع انساني
 • آموزش روساي دبيرخانه
 • منتورينگ(Mentoring)
 • ابزارهاي موثر مديريت آموزش
 • آشنايي با مميزي فرآيندهاي آموزشي
 • مديريت فرهنگ سازماني
 • برنامه ريزي جابجايي شغلي(Job Rotation)
 • طراحي و پياده سازي كانون­هاي ارزيابي شايستگي
 • تكنيك­‌هاي مصاحبه اثربخش
 • دوره مدیریت پروژه براساس استانداردPMBOK-V6 (نسخه۲۰۱۷)
 • دوره آمادگی آزمون بین المللی مدیریت پروژه PMP
 • دوره مدیریت پروژه چابک (Agile Project Management)
 • دوره تجزیه و تحلیل کسب و کار براساس استانداردBABOK-V3 (نسخه۲۰۱۷)
 • کارگاه کاربردی مدیریت  ریسک پروژه
 • دوره مقدماتی و پیشرفته نرم افزار P6 (Primavera ver.6 R8.2)
 • کنترل پروژه های EPC
 • دوره مقدماتی و پیشرفته  نرم افزار MSP
 • مهندسی ارزش (Value Engineering)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • کارگاه داشبوردهای مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه براساس ۲ PRINCE
 • کارگاه مدیریت پروژه استارت آپ
 • کارگاه مدیریت پروژه های IT
 • کارگاه زنجیره تامین پروژه
 • کارگاه مدیریت چابک به روش اسکرام (Scrum)
 • کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)
 • کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه
 • کارگاه گزارش نویسی حرفه ای پروژه
 • کارگاه گزارش نویسی فنی
 • کارگاه راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • کارگاه مدیریت ادعاهای پروژه (Project Claims Management)
 • ارزیابی و تحلیل اقتصادی کسب و کار
 • کارگاه مدیریت فناوری (تکنولوژی)
 • کارگاه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات براساس ITIL4
 • کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات بر اساس COBIT
 • کارگاه ۷ بازی مدیریتی
 • کارگاه کار تیمی
 • کارگاه شاخص های کلیدی عملکردی پروژه (Project KPIs)
 • کارگاه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)
 • کارگاه مستندسازی و گزارش نویسی