گروه بیمه

برخی از عناوین دوره‌های آموزشی گروه بیمه

 

 

 • آئین نگارش و مکاتبات اداری
 • اصول حسابداری
 • قانون کار، تامین اجتماعی، مالیاتی و تجارت
 • آشنایی با قوانین و مقررات عمومی بیمه
 • اصول بیمه
 • بازاریابی بیمه
 • حقوق بیمه
 • سازمان و مدیریت شرکت بیمه
 • حسابداری شرکت­‌های بیمه و مقررات مالی مربوطه
 • بیمه‌­های عمر و مقررات مربوطه
 • بیمه‌­های حوادث و مقررات مربوطه
 • بیمه‌­های درمان و مقررات مربوطه
 • بیمه­‌های آتش سوزی و مقررات مربوطه
 • بیمه‌­های باربری و مقررات مربوطه
 • بیمه شخص ثالث و مقررات مربوطه
 • بیمه بدنه و مقررات مربوطه
 • بیمه مسئولیت و زیان­‌های پولی و مقررات مربوطه
 • بیمه­‌های مهندسی و مقررات مربوطه
 • مهارت­‌های ارتباط با مشتری
 • مدیریت حرفه‌ای بیمه
 • مدیریت مالی
 • آشنایی با قوانین و مقررات بیمه‌­های بازرگانی، قانون بيمه و تاسيس بيمه مرکزي و بيمه‌­گري
 • آشنایی با آئین نامه‌­ها و مصوبات شورای عالی بیمه
 • مقررات نمايندگي بيمه و آيين­‌نامه کارگزاري و فرايند صدور
 • اخلاق حرفه­‌اي و مشتري مداري
 • روانشناسی فروش
 • آموزش متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه
 • آشنایی با نرم‌­افزار کاربردی شرکت بیمه
 • طرح تكريم ارباب رجوع
 • اصول و فنون مذاکره
 • زبان بدن (body language)
 • هوش هيجاني (EI-EQ) و كاربرد آن در مديريت و سازمان
 • ارتباط موثر با مشتری
 • مدیریت فروش خدمات بیمه
 • مهارت­‌های حرفه‌­ای فروش بیمه
 • روش حفظ و نگهداری مشتریان
 • روش­‌هاي جذب و استخدام نيرو
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت رفتار سازمانی در شرکت­‌های بیمه
 • مدیریت حرفه‌­ای نمایندگان بیمه
 • مدیریت منابع انسانی در بیمه