میتوانید رزومه شرکت را از لینک زیر دریافت نمایید. رزومه مرکز آموزش های تخصصی متاکو