دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردEN50600:2017 و مرور و بازآموزی استانداردBICSI:2014

دوره تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردEN50600:2017 و مرور و بازآموزی استانداردBICSI:2014 در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ دی ماه ۹۷ با حضور مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی ازجمله بانک ملت، شرکت ایریسا، شرکت فولاد مبارکه،شرکت مبنا فناوران رایانه،شرکت سحاب پرداز، ایز ایران، شرکت زیرساخت تراکنشی امن،مجتمع طلای موته، دانشگاه مجازی علوم پزشکی در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.

لطفا جهت مشاهده عکس ها کلیک کنید.