خدمات مرکز آموزش‌های تخصصی متاکو

 

این مرکز جهت تامین نیازمندی‌های روزافزون آموزشی ضمن خدمت متخصصین و مهندسین مشاغل در صنایع مختلف، خدمات آموزشی مختلفی را در قالب برنامه‌های از پیش تدوین شده به واحدهای مختلف ارائه می­نماید.

نياز سنجي با شناسائي نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و طبعاً‌ بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم و حول محور نيازهاي الويت يافته فراهم مي­سازد بنابراين كليه تصميمات در خصوص اهداف، محتواي آموزشي و استفاده از ساير منابع (انساني، مالي و مادي) تابعي از مطالعات نياز سنجي مي­باشد. هدف از نياز سنجي به روز شدن آموزش و حرفه­‌اي شدن آن، افزايش مهارت‌ها و دانش­‌ها و نگرش­‌هاي آموزش و اثر بخشي آموزش در شغل مي­باشد .

مراحل فرايند نياز سنجي كه در اين بخش صورت مي­گيرد به قرار زير است :‌

  1.  استانداردهاي آموزشي
  2. مدل هاي نياز سنجي
  3. روشهاي نياز سنجي
  4. مراحل طراحي آموزشي
  5. مراحل برنامه ريزي آموزشي
  6. اجراي آموزشي
  7. ارزشيابي آموزشي
  8. راهكارهاي سازماني