آقای نادر زمانی

سلام عرض می­کنم. ابتدا تشکر می­کنم بابت برگزاری این دوره. دوره بسیار مورد نیاز همه سازمانهای در حال استفاده  و بهره برداری از مراکز داده حرفه ای هستند. برای مفید تر بودن دوره ها رعایت چند نکته ضروری می­باشد:

  • طول دوره با محتوا فاصله دارد. به نظرم این دوره ۵ روزه است و سرفصل های دوره باید در زمان و کیفیت مناسب طی ۵ روز پوشش داده شود.
  • برگزاری دوره به صورت یک روز در میان و دسترسی به منابع از یک هفته قبل جهت مرور.

سوالاتی که در دوره مطرح میشوند سوالات بسیار کاربردی و مورد نیازی هستند. خوشبختانه مدرس دوره با استفاده از تجارب و سوابق اجرایی  مرتبط در کار مورد به مورد آیتم های درس رو مطرح کردند واز تجارب ایشان بسیار استفاده کردیم. اشتباهات رفتاری اجرایی و تصمیم گیری در حوزه ساخت تجهیز و نگهداری زیادی در ایران وجود دارد که باید تصحیح گردند. نباید نگاه های کوتاه مدت داشت و با توجه به استاندارد نگاه آینده نگری داشته باشیم. این دوره ، دوره مفید و کاربردی برای من و همکارانم در مجموعه بود و امیدوارم طول دوره بیشتر شود.