این دوره برای فعالان حوزه دیتاسنتر به خصوص به دلیل ذکر استاندارد ها ومتدهای بروز نگهداری مراکز داده بسیار مفید و کاربردی برای مدیران و کارشناسان شرکت ها و وزارتخانه ها می باشد.از استاد محترم دوره جناب آقای دکتر قانع و تیم اجرایی مرکز آموزش های تخصصی متاکو بسیار سپاسگزارم امیدوارم که این مطالب را با وجود محدودیت ها در کشور و سازمان ها اجرا شود  تا مراکز داده بهینه تری داشته باشیم.