سمینار مدیریت و نگهداری مراکزداده بر پایه استاندارد EN50600:2017-شهریور ۹۷

سمینار مدیریت و نگهداری مراکز داده بر پایه استانداردEN50600:2017 در تاریخ ۱۳ و ۱۴ شهریور در دانشگاه خوارزمی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی ازجمله شرکت خدمات انفورماتیک، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک انصار، بانک پارسیان، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز، شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت آب و برق خوزستان برگزار گردید

 

لطفا جهت مشاهده عکس ها و خبرنامه اولین سمینار مدیریت و نگهداری مراکز داده کلیک فرمائید.