اعلام حمایت انجمن دیتاسنتر ایران

اعلام حمایت انجمن دیتا سنتر ایران از سمینار تخصصی مدیریت و نگهداری مراکز داده مبتنی بر  استاندارد BICSI 009:2019 و سند راهبردی مدیریت پروژه های مرکزداده